Thiết bị Wifi 6 GWN7660

Giá: Liên hệ

– 16 SSID, 100+ client đồng thời, Cự ly 165 mét
– Tính năng mesh kết nối không dây, Roaming tự động
– Tính năng quản lý:
+ Quản lý miễn phí qua Cloud
+ Phần mềm quản lý riêng cài lên server
+ Controller trên thiết bị AP quản lý 50 thiết bị hoặc qua
Controller cứng
– Thiết kế vùng phủ sóng: Cloud controller của
Grandstream support heatmap để quản lý vùng phủ sóng
của AP
– Tắt bật wifi theo múi giờ tự động, hạn chế băng thông
theo User, SSID, IP, ALl…; Chặn URL…
– Wifi Marketing xem slide ảnh video thông qua Hotspot
2.0, Radius Server, Voucher, Customs field, Email, SMS,
Active Directory, Google, Facebook, Twiter (X)
– 2 băng tần 2,4 và 5Ghz, Công nghệ MU-MIMO 2: 2×2
anten ngầm, Băng thông 1,27Gbps, 2 cổng LAN Gigabit
– Hỗ trợ API cho các phần mềm thứ 3 phát triển kết nối
vào hệ thống thông qua Cloud hoặc Manager
(Chú ý: Không kèm nguồn)