CHÍNH SÁCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73 tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, bao gồm:
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những loại thông tin chúng tôi xử lý bao gồm:

Họ và Tên khách hàng, Email khi Quý khách đặng ký nhận bản tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, tin tức, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ gửi bản tin cho khách hàng.
Chúng tôi sẽ hủy thông tin của khách hàng khi không còn cung cấp dịch vụ gửi bản tin hoặc khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công Ty TNHH  Dana Smart
Địa chỉ: 130 Lê Độ, TP Đà Nẵng
Hotline: 086.2020.068
Email: [email protected]
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ email: [email protected]
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.
7. Các đường liên kết ngoài trang web
Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để Quý khách tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.
8. Việc thay đổi quy định
Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho Quý khách, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail Quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.
Công ty TNHH Công nghệ Danasmart