Swich thường 8 Port RG-ES08G

Giá gốc là: 800,000 ₫.Giá hiện tại là: 520,000 ₫.