Hiển thị kết quả duy nhất

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng là máy chấm công sử dụng thẻ cảm ứng không tiếp xúc proximity, hoặc thẻ mafire để chấm công.