LOAD BALANGCING KEMP

KEMP LoadMaster là một sản phẩm cân bằng tải (load balancer) được phát triển bởi công ty KEMP Technologies. Nó được sử dụng để phân phối tải đồng đều giữa các máy chủ hoặc các dịch vụ để tăng hiệu suất và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho ứng dụng và dịch vụ mạng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về KEMP LoadMaster:

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Cân Bằng Tải

KEMP LoadMaster được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng đến các máy chủ hoặc dịch vụ một cách cân bằng, đảm bảo rằng không có máy chủ nào bị quá tải trong quá trình hoạt động.

Cải Thiện Hiệu Suất

Sử dụng cân bằng tải giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống bằng cách đảm bảo rằng mỗi máy chủ hoặc dịch vụ chỉ phải xử lý một lượng công việc hợp lý.

Đảm Bảo Sẵn Sàng Cao

KEMP LoadMaster cung cấp tính năng kiểm tra sẵn sàng và khả năng khôi phục dự phòng để đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động ngay cả khi một máy chủ hoặc dịch vụ gặp sự cố.

Hỗ Trợ Nhiều Giao Thức

Nó hỗ trợ nhiều giao thức như HTTP, HTTPS, TCP, UDP, và nhiều giao thức khác, cho phép bạn cân bằng tải cho các ứng dụng và dịch vụ đa dạng.

Quản Lý Giao Diện Người Dùng

KEMP LoadMaster cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng để quản lý và theo dõi cân bằng tải, cấu hình máy chủ và kiểm tra hiệu suất.

Bảo Mật

Nó cung cấp các tính năng bảo mật như SSL offload và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng.

Linh Hoạt

KEMP LoadMaster có nhiều phiên bản và tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và ứng dụng cụ thể. KEMP LoadMaster là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa các hệ thống mạng và ứng dụng, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp có yêu cầu cao về hiệu suất và sẵn sàng.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG