Showing 1–12 of 39 results

Cân bằng tải (load balancing) là quá trình phân phối tải hoặc công việc giữa nhiều thiết bị, máy chủ hoặc các tài nguyên để đảm bảo rằng không có máy chủ hoặc thiết bị nào bị quá tải trong khi các thiết bị khác lại không được tận dụng đầy đủ.

Việc cân bằng tải được sử dụng rộng rãi trong các môi trường máy chủ, mạng và hệ thống để tăng cường tính khả dụng và hiệu suất.Bạn biết gì về cân bằng tải?

Nó có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm phần mềm, phần cứng hoặc sự kết hợp của cả hai. Khi cân bằng tải được thực hiện đúng cách, nó sẽ giúp tăng cường tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống.

Giá: Liên hệ

Cân bằng tải

Router Mikrotik RB760iGS

Giá: Liên hệ

Cân bằng tải

Router MikroTik RB4011iGS+RM

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Cân bằng tải

Router MikroTik L009UiGS-RM

Giá: Liên hệ

Cân bằng tải

Router Mikrotik hEX RB750Gr3

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Cân bằng tải

Router Mikrotik CCR1016- 12G

Giá: Liên hệ

GIỚI THIỆU

Cân bằng tải (load balancing) là một kỹ thuật trong hệ thống mạng để phân phối tải cho các thiết bị mạng như máy chủ, định tuyến (router), tường lửa (firewall) hay bộ chuyển mạch (switch) để giải quyết vấn đề quá tải trong mạng. Khi một mạng được sử dụng rộng rãi, lượng dữ liệu truyền tải trong mạng cũng tăng lên, gây ra tình trạng quá tải cho một số thiết bị nhất định trong mạng. Điều này dẫn đến giảm hiệu suất và tốc độ truyền tải dữ liệu chậm hơn.

CÁCH GIẢI QUYẾT

Để giải quyết vấn đề này, cân bằng tải được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng theo cách đồng đều cho tất cả các thiết bị, giúp tăng hiệu suất và tăng tốc độ truyền dữ liệu. Cân bằng tải có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cân bằng tải dựa trên nội dung (content-based load balancing), cân bằng tải dựa trên địa chỉ IP (IP-based load balancing), dựa trên mức độ sử dụng tài nguyên (resource-based load balancing), và dựa trên thời gian (time-based load balancing). Cân bằng tải có thể được thực hiện bằng phần mềm hoặc phần cứng. Trong một mạng có quy mô lớn, việc cân bằng tải thường được thực hiện bằng phần cứng để đảm bảo hiệu suất cao nhất.

Lưu ý

Tuy nhiên, việc triển khai cân bằng tải cần được thực hiện cẩn thận, bởi vì nó có thể gây ra những vấn đề bảo mật cho mạng. Một trong những rủi ro đó là tấn công từ chối dịch vụ (DoS), khi hacker tấn công và ngăn chặn dữ liệu truyền tải đến một hoặc nhiều thiết bị trong mạng. Với sự phát triển của công nghệ, cân bằng tải ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc cải thiện hiệu suất và tốc độ truyền tải trong mạng. Việc triển khai cân bằng tải đúng cách và đảm bảo an toàn bảo

Liên hệ ở đâu

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức lớn với nhu cầu truy cập mạng lớn, tốc độ cao và đảm bảo tính sẵn sàng cao, việc triển khai giải pháp cân bằng tải là rất cần thiết. Và Danasmart là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, tổ chức đó, cung cấp cho họ các giải pháp mạng tối ưu và hiệu quả nhất, giúp họ tăng cường năng suất và tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

DANASMART XIN CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ỦNG HỘ CÔNG TY