Tổng đài Panasonic KX-HTS824

Giá: Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-HTS824: tổng đài hỗn hợp IP/Analog dung lượng 08 trung kế – 24 máy nhánh