Android Tivi Box Magicsee N5 Max – Ram 4Gb, Dual Wifi

1,100,000 

  • Model: Tivi box Magicsee N5 Max
  • Hệ điều hành: Android 9.0
  • CPU: AMLogic S905X2 Quad-core 64-bit
  • GPU: ARM Dvalin MP2
  • Ram: 2GB/DDR3/4GB-DRR4
  • Rom: 16GB/32GB
  • Wifi: Dual wifi 2.4GHZ / 5GHZ IEEE 802.11a/b/g/n/a

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: